Pitanje vlasništva

Jamči se pravo vlasništva.

– Ustav Republike Hrvatske, poglavlje “Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda”, članak 48.

Hrvatski političari imaju neobičan odnos prema pitanju poreza na nekretnine. Kad su u opoziciji, smatraju da bi porez na nekretnine bio “udar na građane”. Kad su na vlasti, smatraju da je potrebno ukinuti komunalnu naknadu (jer predstavlja “relikt komunizma”) i umjesto nje uvesti porez na nekretnine. Taj porez je, valjda, demokratski a ne socijalistički, pa je onda to u redu. Također, budući da Hrvatska od komunalne naknade ubire 0,5% BDP-a a EU prosjek za porez na nekretnine je 3% BDP-a, taj novi porez će biti veći od sadašnje komunalne naknade. Moramo ipak paziti da ne zaostajemo za Europom. Kao što sam rekao, bitno je da se ne radi o reliktu komunizma.

A sad ozbiljno: svaki porez na nekretnine, bez obzira na naziv, je suprotan Ustavu Republike Hrvatske. Koliko god taj Ustav bio pun rupa, prenatrpan besmislicama, kontradiktoran, disfunkcionalan i općenito odmaknut od zdravog razuma – neke stvari je pogodio. Jedna od njih je i članak 48, koji jamči pravo vlasništva. Porez na nekretnine briše to pravo, budući da, nakon što neki birokrat utvrdi vrijednost nekretnine, a drugi birokrat obračuna porez, građanin će do kraja života morati plaćati državi da mu dopusti zadržati stan ili vikendicu. Kroz godine, građanin će državi malo po malo uplatiti iznos koji će biti jednak vrijednosti nekretnine. U tom trenutku, građanin će de facto izgubiti vlasništvo nad jednom kopijom nekretnine za koju je uplaćivao porez. Naime, da nije morao plaćati porez, građanin je sad mogao imati dva takva stana, ali jedan mu je ukraden – dakle uskraćeno mu je pravo vlasništva.

Nažalost, čini mi se da su šanse zaustavljanje tog poreza jako loše. I zato, ako je ikada postojao dobar razlog za skupljanje potpisa za referendum, to je sada.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *