Pitanje vlasništva

Jamči se pravo vlasništva. – Ustav Republike Hrvatske, poglavlje “Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda”, članak 48. Hrvatski političari imaju neobičan odnos prema pitanju poreza na nekretnine. Kad su u opoziciji, smatraju da bi porez na nekretnine bio “udar na građane”. Kad su na vlasti, smatraju da je potrebno ukinuti komunalnu naknadu (jer predstavlja “relikt… Nastavite čitati Pitanje vlasništva